جلوه‌های ویژه بصری

این واحد با هدف استفاده از جلوه های بصری نوآورانه و به کارگیری روش های خلاقانه و ارائه راه حل های کاربردی به تهیه کنندگان و کارگردانان ایجاد شده است. این واحد تلاش می نماید بهترین نتیجه را از لحاظ کیفی و با در نظر گرفتن محدودیت های بودجه ای و زمانی بدست آورد.
ما همواره با بکارگیری هوشمندانه تکنیک ها از لحاظ هزینه و کیفیت و نیز همکاری تنگاتنگ با مشتریان آن ها را برای نیل به همه ایده آل ها و اهدافشان به صورت کاربردی و پویا یاری می نماییم