سمینارها


 

                                                                                                      سمینارتخصصی

 کاربردهای مستندسازی در ارتقای بهره وری سازمان ها و صنایع


تاریخ برگزاری: 14 بهمن ماه 1394 ساعت 14:30 الی 17:30

مکان برگزاری: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

 

     محورهای سمینار:

        تعامل ها و ارتباطات متقابل سینما، هنر، صنعت، مدیریت و سازمان

*                 معرفی کارکردهای مستندسازی تصویری در معرفی سازمان­ها و صنایع

*                بررسی راهکارهای اجرایی گسترش و توسعه مستندسازی تصویری در سازمان ها و صنایع

*                 کارکردهای مستندسازی در ارائه گزارش­های عملکرد مدیران و سازمان­ها

*                بررسی و تحلیل مسائل و چالش­های مستندسازی تصویری

*                بررسی کارکردهای ویژه مستندسازی در مدیریت دانش و تبلیغات

        مخاطبان:

*               مدیران ارشد دستگاه های دولتی و غیردولتی، مراکز صنعتی و تولیدی

*            مدیران و کارشناسان روابط عمومی

*         دانش آموختگان و متخصصان عرصه های مستندسازی تصویری

 دانلود فرم شرکت در سمینار:

 userfiles/file/form.pdfl

---------------------------------------------------------------------------------------

 فایل pdf ارائه شده توسط آقای دکتر حقیقی

userfiles/file/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA.pdf