آخرین خبر

ساخت 2 فیلم مستند به مناسبت " پنجاهمین سالگرد دانشگاه صنعتی شریف" توسط جهاددانشگاهی واحد هنر
دوشنبه 31 خرداد 1395

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد هنر، دو فیلم 15 دقیقه ای در قطع  HDدر مورد تاریخچه دانشگاه صنعتی شریف و نقش دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز مستندسازی این واحد تهیه و آماده نمایش و بهره برداری می باشد.

فیلم تاریخچه دانشگاه صنعتی شریف روایتی از نیم قرن علم و فناوری است که به بیان تاریخچه 50 ساله شکل گیری دانشگاه صنعتی شریف در بزنگاه های تاریخی و همچنین تاسیس دانشگاه در قبل از انقلاب ، تحولات آن پس از انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوره کنونی میپردازد.

دومین فیلم مستند ساخته شده،ريال به نقش دانشگاه صنعتی شریف در پیشرفت کشور در حوزه های مختلف علمی، صنعتی و فناوری کشور پرداخته و اشاره ای گذرا به افتخارات شاخص آن داشته و به بیان ویژگی های این دانشگاه در حوزه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و کارآفرینی می پردازد.

آخرین اخبار

فیلم مستند معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان "بر مدار پیشرفت " در مرکز مستند سازی دانش و فناوری جهاددانشگاهی واحد هنر تهیه و آماده نمایش شد.
به گزارش روابط عمومی جهادانشگاهی واحد هنر این فیلم به جایگاه علم و فناوری در توسعه پایدار اشاره داشته و بر تغییر نگرش، به سرزمینی که در آن انسان و سرمایه های انسانی نقش محوری دارند، تاکیید دارد. ادامه

دپارتمان مستندسازی همایش ها و سمینارها در مرکز مستندسازی دانش و فناوری جهاددانشگاهی هنر راه اندازی شد
روابط عمومی جهاددانشگاهی هنر از راه اندازی و آغاز فعالیت دپارتمان مستند سازی همایش ها و سمینارها در جهاددانشگاهی هنر خبر داد. ادامه

فيلم و سينما، نمایشگاه سیار و سفیر فرهنگی ایران پیشرفته
رئیس جهاددانشگاهی هنر گفت: فیلم و سينما می تواند به عنوان "نمایشگاه سیار" و "سفیر فرهنگی" "ایران پیشرفته" و "ایران صنعتی" را به تصویر بکشد. ادامه

آرشیو اخبار