مستند‌های کوتاه

مرکز مستندسازي دانش و صنعت ايران به پشتوانه تجربه بيش از 30 سال جهاددانشگاهي هنر در زمينه هاي نويسندگي خلاق، کارگرداني، تدوين، جلوه هاي ويژه و ... و همچنين با کمک امکانات و تجهيزات فني پيشرفته امکان ساخت فيلم هاي مستند کوتاه را فراهم کرده است.