مرکز مستندسازی دانش و صنعت ایران جهاد دانشگاهی هنر

معرفی مرکز

مرکز مستندسازی دانش و صنعت ایران با تكیه بر توانایی­ها و تجارب جهادانشگاهی هنر و به منظور ثبت تجارب و فرآیندهای علمی، صنعتی و آموزشی در سطوح عمومی و تخصصی بنیان نهاده شده است. این مركز تلاش می كند با تولید و نمایش آثار علمی، صنعتی و آموزشی به  ثبت، مدیریت و توسعه دانش بومی و انتقال مهارت، دانش و نگرش های حرفه­ای و تخصصی به آحاد جامعه و بویژه محققان و مدیران بپردازد. ایجاد آثار مستند و ماندگار علمی و صنعتی از طریق تعامل با متخصصان، مسئولان و متولیان بخش­های مختلف علمی، صنعتی و آموزشی كشور  هدف اصلی از ایجاد این مرکز می باشد. 
 
 

خدمات تخصصی مرکز

مستندسازی تصویری فعالیت­های علمی، صنعتی و آموزشی
 ثبت تاریخی، تحلیلی علمی تجارب، موفقیت ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر رویدادهای سازمان ها و صنایع
مستندسازی تجربیات، دانش و فناوری شرکت­های دانش بنیان، ستادهای فناوری، سازمان­ها و صنایع در جهت ماندگار نمودن موضوعات ارزشمند
نیاز سنجی، تولید و انتشار فیلم­های آموزشی
ارائه خدمات مشاوره­ای تخصصی در زمینه مستندسازی تصویری
 
 

مزیت ها و توانمندی ها

برخورداری از پشتوانه و سوابق علمی و تخصصی بیش از 30 سال جهاددانشگاهی هنر و سایر واحدها
ارائه خدمات تخصصی به مشتریان پس از تولید آثار
استفاده از پشتوانه گروه كارشناسی و فنی در تمام مراحل فرآیند تولید هر اثر
ارتباط سازمان یافته با بهترین مستندسازان علمی و صنعتی كشور
برخورداری از ابزارهای متعدد فرهنگی و رسانه ای جهت توسعه فعالیت­ها و انتشار دستاوردها
شناخت کامل از سبک فیلمسازی علمی، صنعتی و آموزشی کشور
امکان عرضه و نمایش فیلم های تولیدی در جشنواره سالانه فیلم­های علمی و صنعتی